Hjärnbarkens nervceller förnyas inte

Det gäller att vara rädd om de hjärnceller som man föds med, för några nya hjärnceller bildas inte i hjärnbarken under livstiden. Det visar nya svenska forskningsresultat.

- Det har varit en stor vetenskaplig kontrovers huruvida nervcellerna i hjärnbarken kan nybildas eller inte, men det vi fann var att nervcellerna just här i hjärnbarken är desamma genom hela livet , säger Jonas Frisén, stamcellsforskare vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom den nya studien.

Ja, frågan har varit en het potatis i forskarvärlden. Att nervcellerna i hjärnbarken saknar förmåga att förnyas har många misstänkt under lång tid. Men studier på apor har visat att hjärncellerna trots allt kan nybildas hos däggdjur - och därmed kanske också hos människor.

Men nu verkar de svenska stamcellsforskarna Jonas Frisén och Peter Eriksson slutligt ha avgjort frågan - och det på ett ganska oväntat sätt.

Forskarna har nämligen tagit hjälp av kärnvapen-provsprängningarna under kalla kriget.

Det handlar om en variant av den välkända kol-14 metoden och forskarna har tagit fasta på att cellerna i vår kropp speglar halterna av Kol-14 i atmosfären runt omkring oss.

Under kalla krigets provsprängningar ökade halterna av kol-14 i atmosfären och därmed även i cellerna hos oss människor.

När man mätte halterna av kol-14 i hjärnbarkens nervceller hos försökspersonerna och jämförde med halterna i atmosfären när de föddes kunde man konstatera att inga celldelningar skett under individernas livstid.

-  Det här betyder inte att det inte sker någon nybildning av nervceller i någon del av hjärnan, för det vet vi att det gör, utan det här handlar just om hjärnbarken, säger Jonas Frisén.

Hjärnbarken är den del av vår hjärna som sköter våra allra mest avancerade förmågor, t ex minneslagring och våra intellektuella färdigheter.

Och kanske kan det finnas en mening med att alla celler i kroppen byts ut - utom just här. För det gör oss lite mer stabila. En plats du såg för tjugo år sedan ser fortfarande likadan ut när du ser det på nytt.

Hos kanariefåglar finns exemplet på motsatsen, berättar Jonas Frisén. Det är därför de varje år sjunger nya sånger för varandra, för de har glömt vilka de sjöng förra våren.