Japan erkänner valmutor

Det japanska Fiskeriverket erkänner nu att Japan köpte röster från sex länder vid Internationella Valkommissionens möte i Adelaide förra året.
Vid mötet föreslog Australien att valkommissionen skulle utlysa ett förbud av valjakt i ett område i Stilla Havet. Japan motsatte sig förslaget och mutade då sex karibiska nationer att rösta mot förslaget. Rösterna köptes med hjälp av löften om utvecklingshjälp till länderna.