Sanering försenas

Saneringen av den förorenade Strömsbergsdammen i Jönköping drar ut ytterligare på tiden. Arla säger till Nyheterna att saneringsarbetet kommer att fortsätta även nästa vecka. Förseningen beror på att säkerheten kring hanteringen av svavelsyran som ska rena Strömsbergsdammen tar längre tid än vad Arla räknat med. Arla pumpar nu upp vattnet, renar det med svavelsyra och pumpar sedan tillbaka vattnet i dammen.