God tillgång på behöriga lärare

Det är inga problem för kommunerna att få tag i behöriga lärare inför starten av höstterminen i grundskolan. Det visar en rundringning som SR Östergötland har gjort bland länets kommuner. Endast ett fåtal tjänster är tillsatta med obehöriga lärare.

En del kommuner säger att det kan vara svårt att få tag i lärare inom vissa områden som till exempel hemkunskap och spanska, men i huvudsak har rekryteringen fungerat mycket bra.

På Lärarförbundet i Norrköping säger man att det har blivit svårare för nyutbildade lärare att få jobb, det är ingen brist på lärare längre.

En orsak till det är att den barnkull som nu går i grundskolan är mindre än tidigare.