Äldrevården het valfråga i Norberg

För ett par år sedan minskades antalet platser i äldreboenden i Norberg från 101 till 80. Men nu är behoven stora och köerna långa. Bland partierna går meningarna isär om vad som ska göras.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ha fler platser på kommunens äldreboenden.

Enligt Vänsterpartiets Nancy Ibarra behövs det mer pengar:

- Äldrevården kommer behöva mer pengar, därför måste vi ansöka om en större budget i kommunfullmäktige. 

Moderaternas LilliAnn Källermark vill ha en annan sorts äldrevård:

- Vi äldre ska kunna välja själva, i möjligaste mån på entreprenad för då finns det valfrihet. Man får naturligtvis ta betalt, för det är inte kommunens sak att sörja för det. Det får väl bli nån äldrepeng, det har inte jag tänkt över.

Både Moderaterna och Folkpartiet vill ha mer entreprenad i äldrevården.

Kristdemokraten Hilka Kärkkäinen vill ordna tvåspråkiga boenden för finsktalande, och att alla äldre ska få gratis gymnastik:

- I Finland har de äldregymnastik gratis i alla kommuner. Kostnaden för äldreomsorg har gått ner jättemycket.