Katrineholm snabbt återhämtat

Det går bra för Katrineholm trots att det inte borde det. Enligt en undersökning som konsultföretaget Temaplan har gjort har nämligen mindre orter haft svårt att hämta sig efter lågkonjunkturen i början på 1990-talet.
Men så har det inte varit i Katrineholm, som återhämtat sig snabbt, enligt undersökningen. Katrineholm klarade sig så bra under lågkonjunkuren i början på 90-talet tack vare den exportrelaterade industrin i kommunen som Scania, SKF och Ericsson. De hade en grundläggande marknad, säger Lars Herman Larsson, näringslivsdirektör i Katrineholms kommun. Han menar vidare att företagen var förståndiga under den här perioden och stärkte sina organisationer genom att utbilda sin personal. - Det faktum att Katrineholm etablerat sig som en IT-kommun spelar också en viktig roll, säger Lars Herman Larsson till Sveriges Radio Sörmland.