Trygghetslarm fungerar inte

De trygghetslarm som hotade personer i Sörmland får av polisen har en extra säkerhetsfunktion som inte är inkopplad.
Det rör sig om mobiltelefoner med GPS-funktion, en funktion som ska göra det möjligt att se var den person som ringer är. I Sörmland finns ett tjugotal personer, många kvinnor som misshandlats av sina män, som har GPS-mobiltelefoner som trygghetslarm. Däremot så fungerar mobiltelefonen som larm till polisen, men den exakta positionsbestämningen fungerar alltså inte.