Lärarbristen accelererar

Rekryteringen av lärare pågår för fullt inför skolstarten och i några av kommunerna i länet upplever man att det är mycket svårt att rekrytera behöriga lärare.
Och antalet lediga lärartjänster har ökat stadigt. Det märker arbetsförmedlingens chef i Nyköping Per Olof Sol, som har jämfört antalet anmälda lärartjänster i Nyköping de senaste tre åren. Hittills i år har det varit 40 fler lediga lärartjänster i länet jämfört med förra året och enligt länsarbetsnämndens prognoser kommer problemet bestå. Behovet är större än tillgången på behöriga lärare. I Eskilstuna till exempel räknar man med att 18 procent av tjänsterna kommer att besättas med obehöriga lärare. I Nyköpings kommun har man också upplevt att det generellt är svårare att rekrytera behöriga lärare än tidigare år. Men det finns undantag. För Borgmästar-Hagskolans del har trenden vänt. - Förra året hade skolan stora problem att rekrytera behöriga lärare, men idag är läget betydligt bättre, säger Ann-Christin Carlsson områdeschef i Nyköping: