Köer på Ölandsbron

Vid lunchtid var det långa köer på Ölandsbron eftersom Vägverkets personal höll på med reparationer och blockerade ett av körfälten på bron. Det dåliga vädret lockade många som semestrar på Öland till affärerna i Kalmar och det gjorde situationen extra besvärlig.
Enligt Jan-Erik Bohlin på Vägverket var arbetet absolut nödvändigt eftersom fyrbelysningen som ska styra fartygen under Ölandsbron hade slagits ut och Vägverkets personal tvingades öppna luckor i vägbanan för att ta sig in bron och laga systemet.