Microsoft begär att dom omprövas

Dataprogramföretaget Microsoft har vänt sig till den amerikanska appellationsdomstolen med en begäran om ny prövning av konkurrensmålet mot mjukvarujätten efter det utslag som kom i slutet av juni.
Domstolen upphävde då den tidigare domen om att Microsoft måste delas upp i flera bolag, men vidhöll samtidigt att företaget missbrukat sin monpolställning på datormarknaden. Microsoft hävdar nu att domstolen inte beaktat eller missuppfattat avgörande bevis när det gäller dispyten med företaget Sun Microsystems.