Stora löneskillnader för lärare

Det råder stora skillnader i hur mycket kommunerna betalar nyutexaminerade lärare. Valet av kommun kan innebära cirka 5.000 kronor mer eller mindre i lön, framgår av uppgifter som Lärarförbundet har samlat in.
Många Norrlandskommuner hamnar i botten. I Gävle fick den grundskolelärare som anställdes senast bara 14 500, vilken är den lägsta lön som noterats av lärarförbundet under året som gått. Tre kommuner i listans topp kommer från stockholmstrakten, Österåker, Tyresö och Upplands Väsby som samtliga betalat minst 18 000 till lärare som nyanställts under hösten och våren. Minimilönen för en nyutexaminerade lärare som fastanställs inom grundskolan är 15 200 kronor.