Mirella Friis

Kulturproducent Mirella Friis är född I Karleby och har hamnat till sitt nuvarande säte i Helsingborg via Tyskland och England. Hon är bl a styrelseledamot i kulturföreningen Art Wings.