Samarbete avstyrt

Det blir ingen sammanslagning av räddningstjänsterna i Västerås och Eskilstuna.
Västerås stad och Eskilstuna kommun har utrett frågan med sikte på en sammanslagning av räddningstjänsterna i ett gemensamt kommunalförbund. Men enligt Catarina Tenser, räddningsdirektör i Västerås, vill Eskilstuna inte gå in i något förbund, utan vill hellre lösa samarbetet genom civilrättsliga avtal. Diskussionerna om en annan form av samarbete fortsätter i höst.