Upprepade badplatssabotage

Det saboteras på badplatserna i Hultsfreds kommun. Allvarligast ser man på skadegörelsen av livbojarna. Varje år byter buset badplats och i år är det Viserums badplats Kaffeberget som framförallt har fått sina livbojar missbrukade. Kommunen har försökt komma åt problemet genom att knyta an lokala föreningar till var och en av de nio badplatserna som finns i Hultsfreds kommun.
Sabotaget uppskattas kosta 15 000 kronor varje sommar, pengar som skulle kunna användas till lekplatserna på badställena i Hultsfreds kommun, säger Sven-Gunnar Tegberger som är vaktmästare i Hultsfreds kommun