Kris på medicinkliniken

Patienter vårdas i korridorer och badrum. Sjuksköterskor avbryter sina semestrar och jobbar övertid för att klara av situationen. Så är läget på medicinkliniken i Sundsvall. Orsaken är personalbrist. När Radio Västernorrland t.ex försökte nå klinikchefen Staffan Magnusson för en intervju avböjde han pga att han inte hade tid.
I dagsläget har två avdelningar fått stänga och sammanlagt är 64 vårdplatser indragna. Medicinkliniken i Sundsvall har aldrig tidigare dragit ned på så många vårdplatser. Det finns knappt några sommarvikarier, personalen bränns ut och det finns risk för att patienter skrivs ut för tidigt. Klinikchefen Staffan Magnusson berättar att man ständigt annonserar, utbildar och försöker internrekrytera för att lösa personalbristen. Men eftersom bristen, enligt honom, är en följd av en mångårig personalpolitik är det inget som medicinkliniken kan påverka. För att ändra situationen krävs bättre arbetsmiljöer och högre löner och det är upp till sjukhusledningen och politikerna att ordna.