Mer pengar till tullen

På grund av risk för ökad smuggling får Tullen i östersjöregionen nu ökade resurser. Det är resultatet av Tullverkets beslut om omfördelning av pengarna till Sveriges gränsskydd. Trafiken i Östersjön ökar, bland annat till Estland, Lettland och Litauen. Detta gör enligt gränsskyddschef Peter Nilsson också att smugglingen ökar.
Att östersjöregionens tullverksamhet får mer resurser, betyder samtidigt att pengarna till verksamheten i till exempel västra Sverige minskar.