Neddragningar vid vuxenpsyk

Bristen på sommarvikarier har skapat en näst intill omöjlig situation, enligt verksamhetschefen.
Vikarierande verksamhetschefen Anders Andersson anser ändå inte att patienterna kommer i kläm, även om personalen har det tufft. Ett speciellt sommarschema med lönekompensation för de sjuksköterskor som arbetar ständig kväll har blivit lösningen.