Succé för uppfinnarutbildning

Flera år efter att Uppfinnarutbildningen i Njutånger avslutats håller fortfarande de 16 kursdeltagarna på i UppfinnarJockes anda
Med hjälp av Svenska Ingengörsamfundet och Uppfinnarföreningen startades för snart tre år sedan en uppfinnarutbildning i Njutånger utanför Hudiksvall. Tanken var att hjälpa innovatörerna att snabbare komma ut på marknaden med sina produkter och att skapa fler arbetstillfällen. Och det har visat sej att utbildningen har varit lyckad, för så sent som förra året så höll alla de 16 eleverna fortfarande på med olika uppfinningar. På kursen lades stor vikt vid samarbete, att undvika att jobba individuellt och i stället gå ut och tillsammans försöka lösa problemen. Kursdeltagarna koncentrerade sig på det som hade mest kommersiellt värde.