Trädgård i norr: Villa Fraxinus

Lästips 28 augusti

Månsson, L. & Johansson, B. K. 2002. Perenner i din trädgård – till nytta och fägring. ICA Bokförlag. 

Rosenholm, A-C. & Rosenholm, D. 2006. Trädgårdsdesign för en vackrare trädgård. Albert Bonniers Förlag

Sandström, M. 2003. Trädgård i kallt klimat. Natur och Kultur/LTs Förlag

Öberg, E. 1999. Buskar för den nordsvenska trädgården. Fakta Trädgård-Fritid nr 72. SLU, Uppsala.