Föroreningar under riktvärden

Luftföroreningarna i Eskilstuna ligger klart under dom riktvärden som finns, det visar mätningar som komunens miljökontor gjort.
Den senaste kontrollmätningen gjordes på kväveoxid och visar på halter en bit under de nationella miljökvalitetsnormerna. Luftkvaliten varierar på olika platser i kommunen och det beror främst på två faktorer, biltrafiken och bebyggelsen, det säger Henrik Larsson på Bygg och miljökontoret i Eskilstuna.