Usel kontroll av EU:s bistånd

Kontrollen av EU:s bistånd är så dålig att ingen vet om satsningarna fungerar. Det säger kristdemokratiske EU-parlamentarikern Anders Wijkman, som gått igenom biståndet för parlamentets räkning.
Anders Wijkman har undersökt den del av biståndet som parlamentet beslutar om, motsvarande ungefär 50 miljarder kronor. Hans slutsats är att det inte går att se om biståndet fungerar. Kommissionen försvarar sig med personalbrist, och försöker nu omorganisera biståndet. Om inte biståndet sköts bättre i framtiden tycker Anders Wjkman att parlamentet ska använda sin makt och säga nej till kommissionens budget.