Kvinnligt nyföretagande får stöd

Sörmland får drygt fyra miljoner kronor för att stimulera kvinnligt nyföretagande med inriktning på bland annat Baltikum.
Pengarna kommer från de så kallade östersjömiljarderna genom Nutek, och i sörmland finns flera centra för att stödja kvinnor som vill starta nya företag och utveckla handel med länder i gamla östeuropa.