Pengar för etablering i öst

Härnösands kommun har fått 1,2 miljoner kronor från verket för näringslivsutveckling, NUTEK.
Det för att utveckla en transportlänk till områden runt Moskva och S:t Petersburg. Projektet som heter North East Cargo Link kostar totalt närmare 2, 5 miljoner kronor. Meningen med projektet är enligt NUTEK att få in svenska företag på de marknader som i Ryssland och de baltiska länderna.