Tusentals byggjobbare i strejk

Omkring 4 000 byggnadsarbetare vid 200 byggarbetsplatser runt om i landet gick på måndagen ut i strejk. Bland de arbetsplatser som berörs finns stora byggen som vägbygget Södra länken i Stockholm och casinobyggena i Sundsvall och Malmö.
Medlarna som försökt jämka samman parterna meddelade på måndagen att de hoppar av sitt uppdrag. Om medlingen ska återupptas måste parterna själva kalla på medlarna, enligt Medlingsinstitutet. Orsaken till konflikten är oenighet om byggarbetarnas prestationslöner Strejken beräknas kosta arbetsgivarna drygt 150 miljoner kronor i veckan.