Brandvarnare i alla hem

Räddningstjänsten i Sörmland får nu stöd av räddningsverket i sitt krav på att alla bostäder i länet ska vara utrustade med brandvarnare.
Räddningsverket anser att det finns stöd i lagen för att alla bostäder, inte bara nybyggda, ska ha brandvarnare. Enligt räddningsverket så sägs i räddningstjänslagen att alla fastighetsägare ska vidta brandskyddsåtgärder och enligt räddningsverket är brandvarnare en sådan åtgärd.