Maskinhall i Höganäs brann

Det brann under eftermiddagen i en maskinhall på en gård strax norr om Höganäs.
Räddningstjänsten fick skjuta sönder ett antal tuber med svetsgas för att undvika explosion, och branden kunde begränsas till halva maskinhallen. Förutom räddningstjänsten i Höganäs så var tankbilar från Helsingborg, Ängelholm och Åstorp också inblandade i släckningsarbetet. Orsaken till branden är ännu okänd.