USA förkastar ånyo Kyotoavtalet

USAs chefsförhandlare sa på torsdagen att USA inte kommer att skriva under Kyotoavtalet från 1997, oavsett vad resultatet blir av Bonn-mötet.
Men USA kommer ändå att ta sitt ansvar för den globala uppvärmningen och man kommer inte heller att hindra andra länder från att driva igenom avtalet så länge det inte stör USA:s intressen, sa en talesman för den amerikanska delegationen. Kyotoavtalet kom till 1997 som ett led att minska utsläppen av växthusgaser.