Wahid backar

Indonesiens president Abdurrahman Wahid kommer inte att utlysa undantagstillstånd i dag.
Det har kommit motstridiga uppgifter om president Wahid kommer att utfärda undantagstillstånd idag eller inte, något som han tidigare hotat med att göra i dag. Men nu bekräftar Wahid att han inte kommer att utfärda undantagstillstånd, rapporterar flera nyhetsbyråer. Anledningen till Wahids hot om undantagstillstånd är att han vill slippa undan parlamentets hot om riksrätt.