Nolato slopar utdelning

Resultatutvecklingen har varit svag under årets första månader.
Styrelsen i Nolatokoncernen i Torekov föreslår bolagsstämman att slopa utdelningen för år 2000. Anledningen är koncernens svaga resultatutveckling under årets första månader och de ekonomiska följderna av omstruktureringsprogrammet. Dessutom är situationen osäker både i USA och Europa när det gäller mobil telefoni