Stödboende utan drogfrihetskrav

Malmö stad öppnar nästa år ett stödboende, där hemlösa får forsätta missbruka droger.
Det nya stödboendet vänder sig till den svårast drabbade gruppen hemlösa, som har missbruksproblem och samtidigt är psykiskt sjuka. Boendet ska kombineras med en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i samma hus.