Överklagar beslut om boende

Ett byggföretag samt en privatperson har nu överklagat delar av Eskilstuna Kommuns beslut om att tillåta permanentboende utmed Mälarstranden.
Kommunen har undantagit två områden, Takthagen och Klinten, från möjligheterna till permanentboende och det anser både byggföretaget och privatpersonen vara diskrimerande och de vill att det ska bli möjligt att bo permanent även i dessa två områden.