Skånehelikopter till länskusten

I och med Schengenavtalet har sjöpolisen i länet i uppdrag att bevaka den yttre och den inre gränsen mot tredje land, ett svårt arbete med endast en polisbåt och åtta sjöpoliser. För att underlätta arbetet har man nu börjat samarbeta med helikopterpolisen från Malmö. Två dagar i månaden är det tänkt att helikoptern ska hjälpa sjöpolisen i Kalmar län. De kan också kallas in vid nödsituationer.