Fem hoppar av demokratiarbete

Fem av sju ledamöter lämnar demokratiutredningen i Sundsvall som tillsattes förra hösten. Orsaken är att kommunsstyrelsen inte ger utredningen de resurser som ledamöterna vill ha.
Mona Hillman Pinhiero från socialdemokraterna, en av ledamöterna som lämnar är besviken. För henne är demokratifrågor en hjärtefråga. Syftet med demokratiutredningen är främja ett demokratiskt arbetssätt i kommunfullmäktige och stärka den lokala demokratin. I utredningen fanns det representanter för de sju partierna i fullmäktige. Men nu har fem avgått, bara moderaternas och vänsterpartiets ledamöter sitter kvar. Orsaken är att utredningen inte får de resurser, tid pengar personal, som behövs för att kunna göra ett bra arbete, enligt ett brev till kommunstyrelsen. Ledamöterna ville till exempel ha 600.000 kronor för att kunna ha en seriös forskning kring demokratifrågor, men kommunstyrelsen har hittills bara beviljat 200.000 kronor. Och det räcker inte, enligt Mona Hillman Pinhiero, eftersom det då riskerar att bli mer av ett allmänt tyckande än seriös forskning. Kommunfullmäktiges ordförande i Sundsvall, Bo Forslund, menar att demokratiutredningens budgetförslag var opreciserat när det gäller anslaget till forskning. Och dessutom borde partierna själva ta ett större ansvar för finansieringen, tycker han.