Gödseltankar hjälp vid bränder

Gödseltankar fyllda med vatten som används för att släcka bränder. Det blev verklighet för Sörmlandskustens räddningstjänst vid skogsbränderna som rasade i Fjällvedenområdet för ett par veckor sedan.
Räddningstjänstens egen tankbil rymmer 10 kubikmeter vatten men med hjälp av gödseltankarna kan man få till gång till tankar som är dubbelt så stora. För ungefär ett år sedan så testade man idén att använda vattenfyllda gödseltankar vid en brandövning och nu har alltså idén satts i verket även vid en verklig brand. -Det är säkerligen inte sista gången enligt brandmästare Björn Hellström. Gödseltanken var en viktig resurs i släckningsarbetet, säger han.