Fotboja till grova brottslingar

Grova brottslingar, dömda till fängelse i två år eller mer, ska få möjlighet att avtjäna den sista delen av sina straff med elektronisk fotboja utanför fängelset. Syftet är att göra det lättare för dem att återgå till ett vardagligt liv. Det handlar om de sista fyra månaderna av strafftiden, och i Kalmar län rör det sig om mellan fem och tio fångar.
Redan idag kan personer dömda till max tre månaders fängelse få elektronisk fotboja, men i oktober utökas alltså verksamheten i form av ett försök som innefattar även brottslingar med längre strafftid.