Hyrdoktorer skapar oro

Hyrdoktorerna inom psykiatrin har skapat både längre vårdtider och skiftande medicinering för patienternas del. Det är vad personalen har noterat under det gågna året.
Genom att hyrdoktorerna har varit på psykiatrin ibland bara ett par veckor, och sen bytts mot någon ny, så har det skapat osäkerhet - Ska du berätta om dina innersta problem krävs det att du känner förtroende, och eftersom det tar tid att bygga upp förtroende har också vårdtiderna på psyket blivit längre, säger mentalskötaren Rune Bjersander. Även medicineringen har skiftat för patienterna, på grund av av hyrdoktorerna.