Förlust för Ericsson

Ericsson gjorde under andra kvartalet en förlust efter finansnetto på 20 miljarder kronor.
Resultat ligger i linje med förväntningarna . 15 miljarder av den redovisade förlusten är kostnader för de besparingsprogram som Ericsson inledde i våras. Försäljningen av telefoner gick ner med 39 procent under andra kvartalet och försäljningen av mobilsystem ökade med 9 procent. Ericsson förväntar sig fortsatt svag tillväxt av marknaden för mobilysstem.