Domstolar lyssnar ej på barnen

Domstolarna tar sällan hänsyn till vad som är bäst för barnet i vårdnadstvister. Det visar en undersökning som barnombudsmannen, BO, har gjort.
BO har gått igenom 103 domar som avkunnades vid elva av landets tingsrätter under första halvåret ifjol. Endast i 19 av besluten finns en bedömning av barnets bästa i domskälen. I den årsrapport som Barnombudsmannen överlämnar till socialförsäkringsministern på tisdag föreslås en skarpare formulering av lagen som tvingar domstolarna att låta barnen komma till tals.