Hjälpmedelkostnader ses över

Landstingsledningen med Benny Eriksson i spetsen lovar nu att se över kostnaderna för hjälpmedel för handikappade. Som vi berättat tidigare har landstingets avgifter för enkla hjälpmedel som infördes 1997, slagit hårt mot vissa. Landstinget i Västernorrland hör till en minoritet i landet som tar ut flest avgifter för handikapphjälpmedel.