Vindkraftsplan klar

Detaljplanen för hur Odvaldsområdet, strax söder om Klinte samhälle ska se ut är nu klar. I området planerar företaget Siral System för cirka 6 nya vindkraftverk Föreningen Värna det gotländska kulturlandskapet har protesterat och menar att vindkraftverken skulle störa landskapsbilden, bland annat från utsiktsplatsen på Klinteberget. Detaljplanen ställs nu ut på bibliotektet i Klintehamn och den 14 augusti blir det ett samrådsmöte med allmänhet, kommun och byggarna.