Hus rasade i London

Sex människor befaras ha begravts när ett trevåningshus rasade i nordöstra London på fredagen. Tre lindrigt skadade personer har räddats ur ruinerna. Det är oklart varför byggnaden rasade men enligt en polistalesman kan raset ha orsakats av pågående byggnadsarbeten.