Konflikt kring fallskärmshopp

En konflikt har blossat upp mellan Nyköpings fallskärmsklubb och de som bor vid Skavsta flygplats.
Flera av de som bor kring flygplatsen har anmält att de känner sig störda av fallskärmshopparna. Det finns restriktioner, som fallskärmsklubben inte alltid håller sig till, enligt grannarna. Klagomålen har fört med sig att länsstyrelsen satt stopp för klubbens flygningar kvällstid, något fallskärmsklubben är kritisk till.