Minskade företagsvinster

Lastbilstillverkaren Scania redovisar en vinst på 407 miljoner kronor för det andra kvartalet i år, vilket är en halvering jämfört med samma tid förra året. Vitvarutillverkaren Electrolux redovisade en vinst på drygt 1,7 miljarder för andra kvartalet i år och jämfört med i fjol är det en minskning med närmare 20 procent.
Försämringen för Scania förklaras i delårsrapporten med sjunkande efterfrågan på lastbilar. För Electrolux del beror nedgången på problem med tillverkning och vikande försäljning på den nordamerikanska marknaden.