Behåll p-pillren!

Släng inte p-pillerkartan! Den uppmaningen riktar nu läkare och barnmorskor i länet till unga kvinnor efter larmrapporterna om att p-piller kan orsaka blodpropp.
För tre år sedan,när det kom liknande rapporter,visade det sig snabbt i antalet tonårsaborter i länet och nu är man rädd att det ska upprepa sig. Ny statistik visar att p-pilleranvändandet i länet gått ner med fem procent. Men enligt Raymond Lendrick, verksamhetschef på kvinnokliniken på Länssjukhuset Ryhov,är det bara de kvinnor som har haft nära släktningar som fått en blodpropp som bör överväga att byta preventivmedel. Han vill nu uppmana alla kvinnor att ta en kontakt med sin barnmorska innan de slutar med sina p-piller.