Tranåsmarknad får nytt liv

Arrangörerna av skördemarknaden på Rås gård utanför Tranås hade tänkte ställa in årets marknad. Orsaken var att den skulle krocka med allmogemarknaden i Jönköping. Men när Jönköpingsmarknaden lades ner i all hast fick projektledaren på Rås Gård, Eva Engström, tänka om och utöka marknaden i Tranås.
Det är femte gången som det ordnas skördemarknad på Rås Gård, ett natur- och kulturcentrum utanför Tranås. Den hålls alltid andra söndagen efter Adelövs marknad, och i år, liksom förra året skulle den ha krockat med allmogemarknaden i Jönköping. Därför var det så gott som beslutat att ställa in på Rås Gård i år, och köra en annan typ av marknad senare i höst. Men arrangörerna i Jönköping beslutade att inte köra allmogemarknaden i år eftersom organisationen ''På Stan'' ville ha en höstmarknad i centrum samma helg. Det var då Eva Engström insåg att Rås Marknad kunde vara kvar och dessutom få ett utökat inslag av allmogemarknad.