Kör över de boende

En boende i innerstan har överklagat kommunens beslut att ge tillstånd till förlängt utskänkningstillstånd för restaurangerna Gutekällaren och Munkkällaren i Visby. ''Att kommunen i detta fall helt kör över de boende i innerstaden kan inte tolereras. Smärtgränsen är redan nådd och förlängt öppethållande till kl 4 på natten gör det omöjligt att leva ett normalt socialt liv'', anser privatpersonen som nu alltså överklagar kommunens beslut.