Grönt te bra för hjärtat

Risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar minskar betydligt av grönt te, visar en stor japansk studie. Också dödligheten i en del andra sjukdomar var lägre bland dom som drack mycket grönt te - men däremot såg man ingen effekt mot dödlighet i cancer.

I Japan dricker man nästan enbart grönt te och det är där som man nu har gjort den största studien hittills på dess hälsoeffekter. 40 000 japaner från 40 år och uppåt har följts i totalt 11 år. Drygt 4 000 av dem dog under den tiden. Men bland dem ganska många som drack minst tre och gärna fem koppar grönt te om dagen var dödligheten lägre än hos dem som drack mindre än en kopp om dagen.

Särskilt bra klarade sig tedrickarna mot hjärt - och kärlsjukdomar. Där minskade dödligheten med upp till en fjärdedel - ännu mer för kvinnorna. Studiens omfattning och verklighetsanknytning gör den intressant, säger Per Leandersson, som är toxikolog vid Hälsouniversitetet i Linköping:
- Tidigare har man gjort försök på djur och isolerade celler och sett ämnen som har potentiellt skyddande egenskaper, men nu ser man det i en stor grupp människor.

Men någon effekt på dödligheten i cancer syntes inte i den här studien. Det har tidigare studier tytt på, bland annat Per Leanderssons egna, och han har inga förklaringar till varför det inte syntes i den stora japanska studien.  (Källa: JAMA, 2006-09-13)

Björn Gunér
bjorn.guner@sr.se