Rättsprocess inleds mot Wahid

ndonesien högsta beslutsfattande organ, folkets rådgivande församling, beslutade på fredagen att kalla till möte redan på lördag morgon för att inleda en riksrättsprocess mot landets omstridde president, Abdurrahman Wahid.
Wahid har tidigare sagt att han ska införa undantagstillstånd om inte riksrättsprocessen mot honom avstyrs. Vid ett undantagstillstånd skulle presidenten få befogenhet att utlysa nyval. Wahid anklagas bland annat för omfattande korruption.