Attacledare hoppas av

En av ledarna inom den svenska Attacrörelsen, chefredaktören för livsmedelsarbetarnas tidning ''Mål och Medel'', Bror Perjus, har beslutat att lämna ledningen omgående i protest mot rörelsens attityd till det politiska våldet.
På DN debatt skriver han att den svenska delen av Attac har gått vilse, har en oklar syn på demokratin samt en felaktig analys av det politiska läget i Sverige och utomlands. Många i styrelsen är fullt upptagna av EU-motståndet, skriver han. Tvärtom ser Bror Perjus EU som ett framtida löfte. Perjus var den som lanserade idén med en global rörelse för Tobinskatten.