Solen inte orsak till klimatförändringar

Solens strålning varierar hela tiden, ett faktum som vissa forskare har lyft fram som en möjlig förklaring till de temperaturökningar som vi ser här på Jorden. Men idag presenteras en genomgång av en mängd forskningsrapporter och slutsatsen är att solstrålningen inte ligger bakom klimatförändringarna.

Bakgrunden till den genomgång som nu publiceras i tidskriften Nature är att solen ändrar sin strålningsmängd i 11-årscykler på grund av solfläckar som hela tiden bildas eller försvinner. Och eftersom solen är själva förutsättningen för vår temperatur på jorden så finns det teorier som säger att variationer i solstrålningen ligger bakom de klimatförändringar vi ser i dag. Men den sammanställning av forskningsläget som presenteras idag avfärdar alltså den teorin. För jämför man temperaturförändringar på jorden med de förändringar i solens strålning som man kunnat mäta med satelliter, så är samstämmigheten liten.

Henrik Lundstedt som är solastronom vid Lunds universitet och som själv forskar kring hur solens strålning håller till stora delar med om studiens slutsats, men betonar att solen ändå kan ha med ett varmare klimat att göra.

- Vi har andra faktorer som kan påverka klimatet. Man kan tänka sig påverkan av kosmisk strålning som sedan kan påverka molnbildningen. Man kan tänka sig att det är solvinden som påverkar atmosfäriska elektriska fält och så vidare, säger Henrik Lundstedt.

De faktorer som Lundstedt tar upp nämns också i den forskningsgenomgång som publiceras i dag. Och såväl artikelförfattarna som andra forskare som Vetenskapsradion har talat med säger att de i teorin kan vara möjliga förklaringar till ett varmare klimat på jorden, men att de är för komplicerade för att man i dag ska kunna utvärdera dem. Och därför kan de teorierna inte räknas in i dagens klimatmodeller. 

Ingrid Stenberg

ingrid.stenberg@sr.se